Viewing Metrics for:

‘Omdat wie de waarheid wil zien, de waarheid moet leeren liefhebben’. De invloed van J.Th. de Visser, Nederlands eerste minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (1918-1925), op het nationale wetenschapsbeleid

Published on 30 Dec 2019.

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Views: unique visits to the article full text.
  • Downloads: user downloads of PDF and XML.
  • Citations: citing articles in CrossRef.
  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Facebook: mentions of this article.
  • Wikipedia: citing articles in Wikipedia.

Return to Article