Welkom bij Studium

Studium is een peer-reviewed tijdschrift en publiceert onderzoeksartikelen op het gebied van de wetenschapsgeschiedenis, geneeskunde, techniek en universiteitsgeschiedenis.

Studium is het officiële tijdschrift van het Genootschap GEWINA, opgericht  in 1913. Het wordt uitgegeven in samenwerking met het Huygens ING, een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).  

De primaire talen van het tijdschrift Studium zijn Nederlands of Frans, maar ook artikelen in het Engels kunnen worden ingediend en geplaatst.

ALLEEN DEZE WEBSITE IS VERDER IN HET ENGELS GESTELD.  

Studium beperkt zich niet tot een bepaalde periode, op plaats. Zonder dit als een formele inperking te hanteren, besteedt Studium wel speciale aandacht aan de Lage Landen en hun voormalige koloniën.  

Studium verschijnt in drie tot vier afleveringen per jaar. De redactie streeft ernaar minstens één keer per jaar een themanummer te publiceren.  

De maximale lengte van een artikel is in principe ongeveer 6.000 woorden, maar hiervan kan in overleg met de redactie worden afgeweken. Artikelen dienen origineel te zijn en gebaseerd op oorspronkelijk onderzoek. De redactie beoordeelt binnengekomen artikelen aan de hand van rapporten van externe referees.  

Behalve wetenschappelijke artikelen als boven bedoeld, verwelkomt het tijdschrift ook archiefvondsten, instrumentbeschrijvingen en dergelijke. Deze kunnen een plaats krijgen in de rubriek ‘De doos van Pandora’.  

‘Calls for papers’, korte mededelingen en andere kennisgevingen kunnen worden geplaatst op de website van Gewina (www.gewina.nl) of die van het ‘Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum’  (www.dwc.knaw.nl). 

Aan auteurs wordt verzocht om hun tekst digitaal in te leveren bij de redactiesecretaris: journal@gewina.nl.eISSN: 2212-7283 - print ISSN: 1876-9055